Lelystad Open Data

Welkom op het open data platform van de gemeente Lelystad! Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Lelystad.

Voor de datasets klik boven op tabblad Data

 

Als u ideeën heeft, verbeterpunten ziet of vragen wilt stellen, stuur dan een mail naar gemeente@lelystad.nl ovv OpenData Lelystad. In de toekomst gaat Gemeente Lelystad meer datasets publiceren. De gemeente Lelystad werkt samen met andere overheden om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken we ook aan standaardisatie van datasets.

Waardevolle informatie

Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelt de gemeente Lelystad veel verschillende soorten gegevens (data). Wanneer verschillende gegevens gecombineerd worden ontstaat er Informatie die waardevol en interessant kan zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners.

Bijvoorbeeld: Plattegronden met informatie over afvalbakken, visplaatsen en openbare werken, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of andere gegevens over de stad.

Uit onderzoek blijkt dat open data grote economische waarde hebben. Veel mensen en organisaties kunnen profiteren.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, stelt de gemeente Lelystad deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en daarom gratis toegankelijk. 

Open data is:

  • openbare data,
  • zonder auteursrechten of rechten van derden,
  • bekostigd uit publieke middelen,
  • verzameld voor werkzaamheden overheidsinstantie,
  • liefst ‘open standaard’; dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen,
  • liefst leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden.

Gebruiksvoorwaarden open data Gemeente Lelystad

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Lelystad, zoals geplaatst op lelystad.dataplatform.nl hergebruiken in eigen toepassingen.

De gemeente Lelystad stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Lelystad sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.

Gegevensformaten

 

De open data wordt aangeboden in een aantal verschillende gegevensformaten. Hieronder vindt u per gegevensformaat een korte uitleg.

CSV
Een CSV (comma separated value) kan worden geopend in een tekst-editor (zoals Notepad) of een spreadsheet (zoals OpenOffice Calc of Microsoft Excel). Ook is het formaat zeer geschikt om in te lezen in een database.

JSON
Het JSON-formaat (javascript object notation) wordt vooral gebruikt voor uitwisseling tussen servers en webapplicaties. Het formaat beschrijft in een voor mensen leesbare vorm objecten, attributen en de waarden van deze attributen. Het kunnen ook ruimtelijke objecten zijn. Men spreekt in dat geval wel van een geo-json.

KML
Een KML-bestand kan worden geopend met Google Earth. Indien Google Earth geïnstalleerd is, wordt bij klikken op het bestand automatisch ingezoomd op de dataset.

Shapefile
Shapefiles worden gebruikt door de geografische software van de firma ESRI. Daarnaast is het een gangbaar formaat bij de uitwisseling van geografische gegevens.
Een shapefile bestaat minimaal uit een shp-, shx- en dbf-bestand. Deze bestanden worden hier gezamenlijk aangeboden binnen een ZIP-bestand (d.w.z. gecomprimeerd).